Zwierzęta na literę M

Makrela, Mamba, Manat, Mangusta, Manta, Mewa, Mintaj, Modliszka, Mors, Morszczuk, Morświn, Mól, Mrówka, Mrówkojad, Mszyca, Mucha, Muchołówka, Muł, Mysikrólik, Mysz, Myszołów

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Zwierzęta na literę M - opisy

Makrela

Makrela to ryba zaliczana do rodziny makrelowatych. Żyje w Oceanie Atlantyckim wzdłuż wybrzeża europejskiego oraz północnoamerykańskiego. W polskim Morzu Bałtyckim spotykana jest wyłącznie po tarle. Opuszcza je, zanim rozpocznie się zima. Makrela charakteryzuje się wątłym, cylindrycznym ciałem. Zalicza się do ryb wędrownych. Żywi się przede wszystkim bezkręgowcami, w okresie tarła zaś sięga po plankton. Wiosną tworzy ławice, które przemieszczają się na tereny przeznaczone na tarło. Ryba ta jest masowo poławiana.

Mamba

Mamba to jadowity wąż, który zaliczany jest do rodziny zdradnicowatych. Stwierdza się obecnie wiele gatunków mamby, które powszechnie występują w Afryce. Spotkać można je między innymi w Senegalu, Nigerii, Kongo, Angoli, Namibii, a także Botswanie. Mamba najlepiej czuje się na terenach, które porastają zarośla. Nierzadko spotkać można ją na drzewie. Cechuje się umiejętnością szybkiego przemieszczania się. Jad mamby pełen jest silnie działających neurotoksyn, które dla człowieka mogą okazać się śmiertelne.

Manat

Manat to wodny ssak zaliczany do rzędu brzegowców. Spotykany jest w rejonach przybrzeżnych Atlantyku. To zwierzęta, których długość ciała może wynosić nawet cztery metry, waga zaś to nawet tona. Cechą charakterystyczną jest zaokrąglona płetwa ogonowa. Kończyny przednie również mają postać płetw. Tym, co zwraca uwagę są szczątkowe kopytka. Ciekawostką jest to, że manaty mają zaledwie sześć kręgów szyjnych. Pozbawione są zębów przednich. Świetnie pływają. Pod wodą mogą przeżywać nawet piętnaście minut.

Mangusta

Mangusta to drapieżny ssak zaliczany do rodziny mangustowatych. Wyróżnia się szereg gatunków, które spotykane są w Europie, Azji oraz Afryce. Powszechnie występuje między innymi w Indiach, Chinach, Pakistanie i Afganistanie. Samce są wyraźnie większe od samic. Mangusta osiąga maksymalną masę ciała dochodzącą do około czterech i pół kilograma. Jej długość to maksymalnie sześćdziesiąt jeden centymetrów. Mangusty mają ogon, którego długość może wynosić nawet tyle, co ciało. To piękne zwierzęta, które wzbudzają ogromną ciekawość.

Manta

Manta to ryba orleniokształtna, która obecnie jest największym przedstawicielem mantowatych. Spotykana jest w morzach tropikalnych, jakie otaczają południową Afrykę, wodach Zatoki Meksykańskiej i Australii. Najlepiej czuje się w wodach przybrzeżnych znajdujących się nieopodal raf. Sporadycznie występuje również na głębszych wodach. Jest to ryba, której masa ciała może dochodzić nawet do trzech ton. Po bokach głowy znajdują się dwie płetwy głowowe, z pomocą których ryba nagarnia plankton w pobliże otworu gębowego.

Mewa

Mewa to ptak zaliczany do rodziny mewowatych. Podrodzina to szereg gatunków, które zajmują siedliska znajdujące się na całym świecie. Tym, co charakteryzuje mewy jest między innymi dość mało widoczny dymorfizm płciowy. Widać jednak różnice w wyglądzie między osobnikami młodymi, a dorosłymi. Te pierwsze ubarwione są brunatno – biało, te drugie zaś najczęściej mają jasne upierzenie, czasami z odrobiną szarego i czarnego koloru. Mewy mają krępy tułów, zaś skrzydła są naprawdę długie. Doskonale radzą sobie w powietrzu, na lądzie i w wodzie.

Mintaj

Mintaj to słodkowodna ryba zaliczana do rodziny dorszowatych. Żyje w północnych wodach Pacyfiku. Tworzy duże stada. Cechą charakterystyczną są łuski mające kolisty kształt. Ciało ma kolor oliwkowoszary, dostrzec można na nim ciemniejsze plamy. Ryba osiąga długość dochodzącą do czterdziestu pięciu centymetrów. Największe okazy występują w Morzu Beringa. Mintaj żywi się przede wszystkim planktonem. Jest to ryba o dużym znaczeniu dla rybołówstwa. Najbardziej istotna jest dla japońskiego i koreańskiego przemysłu rybnego.

Modliszka

Modliszka to owad, który spotykany jest przede wszystkim w strefie tropikalnej oraz subtropikalnej. Również na terenie Polski spotkać można modliszkę. W naszym kraju występuje modliszka zwyczajna, która objęta jest ochroną. Obecnie wskazuje się na przeszło dwa tysiące modliszek. Modliszki to owady drapieżne. Znane są z przypadków kanibalizmu, które zdarzają się dość często. W niektórych przypadkach kopulacja kończy się tym, że samica zjada samca. Wbrew obiegowej opinii nie jest to jednak zbyt częste – dotyczy maksymalnie 30% przypadków.

Mors

Mors to duży drapieżny ssak morski. Obecnie jest jedynym przedstawicielem rodziny morsowatych, która dawniej liczyła wiele gatunków. Spotykany jest w Arktyce, ale również wzdłuż wybrzeży Rosji i Ameryki Północnej. Mieszkańcy Arktyki traktowali morsy jako źródło mięsa, tłuszczu i skór, chętnie polując na nie duże zwierzęta. Mors najlepiej czuje się w płytki wodach zlokalizowanych nieopodal pól lodowych. To właśnie z tego powodu często można wypatrzeć go, jak pływa na krze. Waga zwierzęcia może dochodzić nawet do tysiąca siedmiuset kilogramów.

Morszczuk

Morska ryba dorszokształtna zaliczana do rodziny morszczukowatych. Występuje we wschodnich obszarach Oceanu Atlantyckiego na głębokości od siedemdziesięciu do tysiąca metrów. Wyróżnia się morszczuka śródziemnomorskiego oraz atlantyckiego. Cechuje się wydłużonym ciałem. Na grzbiecie ma dwie płetwy, a także wyraźną linię boczną. Na skórze znajduje się niewielkich rozmiarów łyski. Młode morszczuki żywią się krylem. Dorosłe osobniki polują na drobne ryby i kałamarnice. To ryba zajmująca istotne miejsce w rybołówstwie.

Morświn

Morświn to ssak zaliczany do rodziny morświniowatych. Cechą charakterystyczną jest pysk, który jest krótko ścięty i zęby, które mają charakter dłutowaty. Liczba zębów nie jest taka sama u wszystkich osobników i jest różna w szczęce i żuchwie. Płetwa grzbietowa znajduje się zdecydowanie bliżej ogona niż u delfinów. Ma również znacznie krótszą długość. Uwagę zwracają także płetwy piersiowe, które mają trójkątny kształt. Morświn to wiele gatunków, które spotkać można we wszystkich oceanach, jakie znajdują się na świecie.

Mól

Mól to owad zaliczany do rzędu motyli. Obecnie wskazuje się na około trzy tysiące gatunków. Mole występują we wszystkich strefach klimatycznych. Spotykane są również w naszym kraju. Cechą charakterystyczną dorosłych osobników jest smukłe ciało, które jest gęsto owłosione. Larwy znajdują się w osłonkach, które zbudowane są z resztek pożywienia. Tworzy je także wydzielina gruczołów przędnych. Mole najchętniej sięgają po wyroby włókiennicze. Ich pożywienie to także grzyby i nasiona. W naszych mieszkaniach bardzo często spotykane są mole spożywcze.

Mrówka

Mrówka to owad zaliczany do rzędu błonkówek. Występuje powszechnie praktycznie na całym świecie. Cechą charakterystyczną mrówek jest to, że tworzą społeczności kastowe. Żyją w gniazdach. Wskazuje się na około dwanaście tysięcy gatunków. W Polsce stwierdzono występowanie sto trzech gatunków. W kaście zawsze obecne są samice i samce, ale także robotnice. Te ostatnie to samice, których cechą typową jest niedorozwój narządów rozrodczych. Robotnicze, które mają silne żuwaczki i duże głowy określa się mianem żołnierzy.

Mrówkojad

Mrówkojad to ssak zaliczany do rodziny mrówkojadowatych. Zwierzę to występuje w Ameryce Środkowej oraz Południowej. Cechuje się sporymi rozmiarami i sierścią w kolorze szarobrunatnym. Po bokach i na piersi znajduje się szeroka pręga w kolorze czarnym. Cechą charakterystyczną mrówkojada jest lepki język, za pomocą którego zwierzę może wyciągać mrówki i termity przebywające w gniazdach. Kończyny zbudowane są tak, aby świetnie sprawdzały się w grzebaniu. Kończą je cztery ostre pazury. Mrówkojad najlepiej czuje się na trawiastych równinach, stepach i w lasach mieszanych.

Mszyca

Mszyca to owad zaliczany do rzędu pluskwiaków. Obecnie wskazuje się na opisanych blisko pięć gatunków mszyc. Żerują na roślinach, chętnie zasiedlają kwiaty, krzewy, nawet drzewka owoce i warzywa. Charakteryzują się niewielkimi rozmiarami. Ich ciało jest niezwykle delikatne. Mają błoniaste skrzydła. Mszyce wysysają soki z roślin i właśnie dlatego przyczyniają się do drastycznego pogorszenia ich kondycji. Zwalcza się je, sięgając po rozmaite środki chemiczne. Coraz częściej wskazuje się również na rośliny, których zapach skutecznie odstrasza mszyce.

Mucha

Mucha to owad, który jest niezwykle mocno rozpowszechniony na całym świecie. Występuje powszechnie praktycznie we wszystkich krajach. Spotykany jest również w Polsce. Szczególnie duże grupy much występują na wsiach. Obecnie opisanych przez przeszło cztery tysiące gatunków much, które zalicza się do jednego ze stu rodzajów. W naszym kraju zidentyfikowano blisko trzy tysiące gatunków much. Muchy dobrze czują się w miejscach suchych, nasłonecznionych. Chętnie bytują na wysypiskach śmieci, w pomieszczeniach gospodarskich.

Muchołówka

Ptak niewielkich rozmiarów zaliczany do rodziny muchołówkowatych. Występuje zarówno w Europie, jak i Azji. Okres lęgowy spędza w Europie Środkowej. W Polsce spotykany jest dość rzadko, głównie we wschodnich rejonach. Wypatrzeć można go na Podlasiu, Mazurach, a także województwie podkarpackim. Jest to ptak wędrowny, który pokonuje naprawdę duże dystanse. Największą aktywność przejawia w godzinach rannych. Chętnie przebywa w koronach drzew, co sprawia, że wypatrzeć go jest naprawdę niezwykle trudno.

Muł

Muł to mieszaniec międzygatunkowy. Powstaje na skutek skrzyżowania klaczy konia domowego z ogierem osła. Obecnie jest to najbardziej znana hybryda. Zdecydowana większość mułów jest zupełnie bezpłodna. Cechą charakterystyczną muła jest łagodne, spokojnie usposobienie. Bardzo dobrze znosi on wysoką temperaturę i pracę w naprawdę trudnych warunkach. Jest zdecydowanie bardziej wytrzymały niż osioł, co sprawia, że chętnie wykorzystywany jest jako zwierzę pociągowe. Największą popularnością muły cieszą się na terenie Stanów Zjednoczonych.

Mysikrólik

Mysikrólik to niewielkich rozmiarów ptak zaliczany do rodziny mysikrólików. Spotykany jest praktycznie na terenie całej Europy. Występuje również w Azji. Nie wypatrzymy mysikrólika jedynie na Północy. Prowadzi częściowo osiadły, częściowo zaś wędrowny tryb życia. Zimę spędza w krajach położonych na południu Europy, w Azji bądź w północnych rejonach Afryki. W Polsce mysikrólik jest powszechnie spotykany przede wszystkim w górskich lasach świerkowych. Występuje również w Puszczy Augustowskiej i Białowieskiej.

Mysz

Mysz to ssak zaliczany do rodziny myszowatych. Powszechnie występuje na terenie całej Europy. Spotykana jest również w Polsce, gdzie szczególnie chętnie bytuje na wsiach w pobliżu miejsc składowania zboża. Myszy występują również w Afryce oraz Azji. Mysz domowa jest jednym z gatunków myszy. Jako jedyny gatunek występuje zarówno w Australii, jak i obu Amerykach. Myszy najchętniej sięgają po zboża. W sezonie zimowym chętnie pojawiają się w naszych domach, niszcząc naprawdę wiele rzeczy codziennego użytku.

Myszołów

Myszołów to duży ptak drapieżny zaliczany do rodziny jastrzębiowatych. Spotykany jest zarówno w Europie, jak i Azji. Zimą spotkać można go przede wszystkim w zachodniej oraz południowej Europie. Swoje zimowe stanowiska ma także w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Myszołów zalicza się do ptaków szponiastych. Cechuje go krępa budowa ciała. Jego skrzydła są naprawdę szerokie. Samice są większe od samców. Ubarwienie obu płci jest takie samo. Porusza się ociężale, ale doskonale wykorzystuje prądy powietrzne. Świetnie szybuje.