Imiona - podpowiedzi

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Imiona - charakterystyka kategorii

Imiona, podobnie jak „rzeczy” to kategoria nieskomplikowana. Co jednak charakterystyczne, należy ona do tych, które nie mają niemal żadnych przeciwników. Jeśli pod jej adresem padają jakieś uwagi krytyczne, dotyczą one przede wszystkim tego, że mamy do czynienia z kategorią łatwą, a tym samym – pozbawioną atutu miarodajności.

Na co uważać?

Jeśli więc Imiona to kategoria nieskomplikowana, czy mamy w ogóle powody do obaw? Okazuje się, że jest ich co najmniej kilka i warto zastanowić się nad nimi jeszcze przed startem gry. Nietrudno się domyślić, że problemem numer jeden jest nieprecyzyjność wynikająca czy to z braku porozumienia między graczami, czy to z braku znajomości regulaminu. I choć może wydawać się to dość niewiarygodne, a w pewnym stopniu nawet zabawne, spory dotyczące imion potrafią być na tyle żarliwe, że są w stanie storpedować całą grę skazując ją na niepowodzenie.

Jeden z najpoważniejszych dotyczy zdrobnień i jeśli nie zostanie rozstrzygnięty w porę, może prowadzić do szeregu wywodów filozoficznej natury. Zwykle gracze umawiają się, że imiona są podawane jedynie w ich pełnym brzmieniu, w grze nie ma więc miejsca dla Asi, Janka, Hansa i Oli. Bywa i tak, że zdrobnienia są oceniane jako imiona w pełnym brzmieniu, osoba wpisująca Olka może więc stracić punkty, bo imię to zaczyna się tak naprawdę na literę „A”. Od niedawna jednak zdrobnienia mogą być przyjmowane jako pełne imiona i nie jest to naruszenie polskiego prawa, dlaczego więc gra miałaby być surowsza od przepisów.

Z pewnym wyprzedzeniem należy też ustalić, czy mamy wpisywać imiona polskie, czy też polskie i zagraniczne i czy za imiona można uznawać przydomki, które w niektórych państwach są wpisywane do dokumentów.

Jak grać?

Najlepiej grać tak, aby nie wzbudzać kontrowersji i nie być tą osobą przez którą gra traci charakterystyczny dla siebie rytm. Jeśli więc chcemy, aby zawsze zaliczano nam punkty, wpisujmy imiona w ich pełnym brzmieniu. Warto też korzystać z imion obecnych w Polsce oraz z imion świętych, nie jest ich bowiem wcale mało.