Góry na literę W

Waksmundzki Wierch, Walentkowy Wierch, Waligóra, Wałbrzyskie Góry, Wątkowa, Watrisko, Wielka Buczynowa Turnia, Wielka Bukowa, Wielka Kopa, Wielka Koszysta, Wielka Przehyba, Wielka Racza, Wielka Rawka, Wielka Rycerzowa, Wielka Skała, Wielka Sowa, Wielki Bukowiec, Wielki Cisownik, Wielki Rogacz, Wielki Szyszak, Wielki Wołoszyn, Wierch pod Fajki, Wierchliczka, Wieżyca, Wilczak, Włostowa, Wołek, Wołowa Turnia, Wołowiec, Wołowy Garb, Wrona, Wysoka, Wysoka Kopa, Wysoki Kamień, Wysoki Wierch, Wyżni Kostur, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Śląska – pasmo Chełmu, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Góry na literę W - opisy

Waksmundzki Wierch

Waksmundzki Wierch to szczyt położony w masywie Koszystej w Tatrach Wysokich. Spośród tatrzańskich dwutysięczników jest szczytem najbardziej wysuniętym w kierunku północnym. Cały Masyw Koszystej, a więc także Waksmundzki Wierch (2186 m n. p. m.) już w 1936 roku został objęty ścisłą ochroną przez TPN. Nie prowadzą na niego żadne szlaki turystyczne.

Walentkowy Wierch

Walentkowy Wierch leży w głównej grani Tatr. Jest kolejnym polskim dwutysięcznikiem, ma wysokość 2156 m n. p. m. Zbocza Walentkowego Wierchu opadają do położonej po polskiej stronie Doliny Pięciu Stawów oraz do dolin Walentkowej i Wierchcichej, które leżą już po słowackiej stronie Tatr. Pierwsze udokumentowane wejście turystyczne miało miejsce w 1902 r.

Waligóra

Waligóra to wzniesienie położone w Górach Suchych. Wysokość tego wzniesienia według jednych źródeł wynosi 933,88 m n. p. m. Według innych wzniesienie ma 936 m. Bliskie sąsiedztwo Przełęczy Trzech Dolin sprawia, że wzniesienie jest celem licznych wycieczek. Na szczyt Waligóry prowadzi żółty i niebieski szlak pieszy oraz odgałęzienia dwóch szlaków rowerowych.

Wałbrzyskie Góry

Wałbrzyskie Góry są pasmem położonym w Sudetach Środkowych. Całe pasmo Gór Wałbrzyskich leży na terytorium Polskim. Najwyższe wzniesienie to Borowa (853 m n. p. m.). Wałbrzyskie Góry rozciągają się na długości 35 km. U podnóża Wałbrzyskich Gór położony jest Wałbrzych i miasta o statusie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój.

Wątkowa

Wątkowa to szczyt w Beskidzie Niskim. Wątkowa (846 m n. p. m.) jest szczytem leżącym w  paśmie Magury Wątkowskiej. Jest najwyższym szczytem tego pasma. Wierzchołek Wątkowej porośnięty jest lasem. Prowadzi na niego zielony szlak z Męciny Wielkiej. Zbocza wschodnie i północne znajdują się w obrębie Magurskiego Parku Narodowego.

Watrisko

Watrisko jest skalistym szczytem położonym w Małych Pieninach. Szczyt wznosi się na wysokość 960 m n. p. m. Watrisko leży w odległości około 150 m od grzbietu głównego Małych Pienin. Ze szczytu rozciąga się przy ładnej pogodzie rozległy widok na leżący w dole rezerwat przyrody Zaskalskie-Bednarówka i Beskid Sądecki.

Wielka Buczynowa Turnia

Wielka Buczynowa Turnia jest szczytem położonym w grupie Buczynowych Turni. Liczy 2184 metry wysokości, jest więc w Buczynowych Turniach szczytem najwyższym. Południowymi ścianami Wielkiej Buczynowej Turni prowadzi Orla Perć. Szczyt jest więc licznie odwiedzany przez turystów, którzy są żądni wrażeń.

Wielka Bukowa

Wielka Bukowa to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc sto cztery metry nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Sądeckim w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Szczyt ten jest całkowicie zalesiony. Przeważa buk, który wymieszany jest z jodłą. Przez grzbiet Wielkiej Budowy nie prowadzi żaden szlak turystyczny.

Wielka Kopa

Wielka Kopa to szczyt położony w Sudetach, a dokładniej w Rudawach Janowickich. Wielka Kopa wznosi się na wysokość 871 m n. p. m. Szczyt leży w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Przez szczyt wzniesienia biegną znaki dwóch szlaków turystycznych: żółtego z Kamiennej Góry i zielonego z Kowar.

Wielka Koszysta

Wielka Koszysta to szczyt położony w Tatrach Wysokich. Jest najwyższym wzniesieniem w grzbiecie Koszystej, wznosi się na wysokość 2193 m n. p. m. Od strony południowej Wielka Koszysta graniczy z Waksmundzkim Wierchem, a od strony północnej z Małą Koszystą. Pierwsze znane wejście miało miejsce w 1838 r.

Wielka Przehyba

Wielka Przehyba to szczyt wznoszący się na tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden metrów nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Szczyt o charakterze zwornikowym. Pokryty lasem. Wchodzi w skład Korony Beskidu Sądeckiego. Przez rozdroże pod Wielką Przehyba biegnie kilka szlaków pieszych, a także szlak narciarski.

Wielka Racza

Wielka Racza to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście trzydzieści sześć metrów nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Żywieckim. Zaliczana jest do grupy Wielkiej Raczy. Szczyt jest prawie w całości zalesiony. Jedynie na wierzchołku znajduje się pokryta trawą halą oraz popularne wśród turystów schronisko PTTK.

Wielka Rawka

Wielka Rawka to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc trzysta cztery metry nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach Zachodnich i jest najwyższym szczytem tej części Bieszczad. Szczytowe partie pokryte są połoniną. Jej dolna granica znajduje się bardzo wysoko, co jest wynikiem braku wypasu bydła na tych terenach. Popularne miejsce wśród turystów głównie z uwagi na wspaniałe widoki.

Wielka Rycerzowa

Wielka Rycerzowa to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście dwadzieścia sześć metrów. Leży w Beskidzie Żywieckim i wchodzi w skład Grupy Wielkiej Raczy. Szczyt jest w części zalesiony, co sprawia, że widoki jest jedynie wycinkowe. Wypatrzeć można Wielką Raczę oraz Przegibek. Na szczyt prowadzi szlak turystyczny.

Wielka Skała

Wielka Skała to ostaniec, który położony jest na Wierzchowinie Olkuskiej w miejscowości Jerzmanowice. Wielka Skała ma wysokość 512,8 m n. p. m. Jest jednym z najwyższych wzniesień na Wyżynie Olkuskiej. Administracyjnie Wielka Skała leży na terenie województwa małopolskiego w granicach Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Wielka Sowa

Wielka Sowa to szczyt położony w Górach Sowich. Wznosząca się na wysokość 1015 m n. p. m. Wielka Sowa jest najwyższym szczytem tego leżącego w Sudetach Środkowych pasma. Ze zbudowanej na szczycie Wielkiej Sowy wieży widokowej rozciągają się wspaniałe widoki na Sudety. Na szczyt Wielkiej Sowy prowadzi kilka szlaków turystycznych.

Wielki Bukowiec

Wielki Bukowiec to szczyt położony w Beskidzie Niskim. Przez miejscową ludność Wielki Bukowiec nazywany jest także Pasika. Wzniesienie ma wysokość 848 m n. p. m. Szczyt leży na granicy między Polską a Słowacją. Jest położony w granicach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Na szczyt Wielkiego Bukowca można wejść dwoma szlakami: zielonym i niebieskim.

Wielki Cisownik

Wielki Cisownik to jeden ze szczytów położonych w Beskidzie Małym. Wzniesienie to ma wysokość 806 m n. p. m. Szczyt jest w całości zalesiony. Na szczycie Wielkiego Cisownika znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Cisownik Wielki położony jest na wschód od sztucznie utworzonego Jeziora Międzybrodzkiego.

Wielki Rogacz

Wielki Rogacz to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc sto siedemdziesiąt osiem metrów. Leży w Beskidzie Sądeckim w Paśmie Radziejowej. Obecnie stoki pokryte się licznymi wiatrołomami, co sprawiło, że szlaki są bardzo widokowe. Przez szczyt przebiega Główny Szlak Beskidzki. Na stokach szczytu wypływa kilka potoków.

Wielki Szyszak

Wielki Szyszak to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc pięćset dziewięć metrów nad poziomem morza. Położony w Karkonoszach. Pod względem wysokości drugi w Polsce szczyt w Karkonoszach. Dawniej nosił nazwę Wielkie Koło. Przez szczyt biegnie granica między Polską a Czechami. Obecnie nie prowadzi na Wielki Szyszak żaden szlak turystyczny.

Wielki Wołoszyn

Wielki Wołoszyn (2155 m n. p. m.) jest szczytem położonym w Tatrach Wysokich. Jest częścią grzbietu Wołoszyna. Wielki Wołoszyn oddziela Dolinę Waksmundzką i Dolinę Roztoki. Od wielu lat Wielki Wołoszyn oraz pozostała część masywu Wołoszyna są wyłączone z ruchu turystycznego. Masyw nie jest też dostępny dla taterników.

Wierch pod Fajki

Wierch pod Fajki (2135 m n. p. m.) położony jest w północnej grani Skrajnego Granatu. Jest szczytem o dwóch wierzchołkach. Wierch pod Fajki (nazwa pochodzi od „fajek” czyli występujących w grani turni). Przez szczyt nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Od strony Doliny Gąsienicowej dopuszczalna jest tylko skalna wspinaczka.

Wierchliczka

Wierchliczka (964 m n. p. m.) to szczyt położony w głównym  grzbiecie Małych Pienin. Przez jego wierzchołek (potocznie nazywany jest on Skałką ) przebiega granica między Polską a Słowacją. Po polskiej stronie Wierchliczki, na jej północny zboczach znajduje się rozległa polana, z której roztacza się widok na Beskid Sądecki.

Wieżyca

Wieżyca jest jednym z wzniesień należących do Masywu Ślęży. Wzniesienie to ma wysokość 415 m n. p. m. Wieżyca zbudowana jest z amfibolitów. Nazwa wzniesienia pochodzi od kamiennej wieży znajdującej się na jego szczycie. Przez pewien czas wzniesienie nosiło nazwę Góry Kościuszki. Ze Świdnicy na Wieżycę prowadzi żółty szlak.

Wilczak

Wilczak to wzniesienie położone w Górach Bardzkich. Wzniesienie to ma wysokość 637 m n. p. m. Wilczak wznosi się nad wsią Wilcza, góruje także nad Przełęczą Wilcza i Mikołajewską. Wzniesienie porasta bór świerkowy i trochę drzew liściastych. Dolne partie zboczy zachodnich zajmują pola uprawne i łąki.

Włostowa

Włostowa to góra położona w Górach Kamiennych będących częścią pasma Sudety Środkowe. Włostowa wznosi się na wysokość 903 m n. p. m. Góra ma kształt stożka. Całą góra porośnięta jest lasem. Przez jej szczyt prowadzi niebieski szlak turystyczny. Włostowa położona jest w granicach Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

Wołek

Wołek jest szczytem o wysokości 887 m n. p. m. położonym w Rudawach Janowickich. Na szczycie wzniesienia znajduje się krzyż dziękczynny, który poświęcony został pamięci papieża Jana Pawła II. Wołek położony jest w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego, przebiega przez niego niebieski i żółty szlak turystyczny.

Wołowa Turnia

Wołowa Turnia (2373 m n. p. m.) to szczyt położony w Tatrach Wysokich. Dla przeciętnych turystów odwiedzających Tatry Wołowa Turnia jest niedostępna, nie prowadzą na nią żadne wyznaczone szlaki. Szczyt Wołowej Turni jest popularny wśród taterników. Pierwsze letnie wejście miało miejsce 11 września 1905 r.

Wołowiec

Wołowiec (2064 m n. p. m.) to szczyt w Tatrach Zachodnich. Wołowiec należy do Polski i do Słowacji. Pierwszego znanego wejścia na szczyt Wołowca dokonał Imre Barcza z towarzyszami w roku 1906. Było to pierwsze udokumentowane wejście zimowe. Przez Wołowiec przechodzą dwa szlaki turystyczne. Wielu turystów zdobywa Wołowiec od strony słowackiej.

Wołowy Garb

Wołowy Garb to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście czterdzieści metrów nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach Zachodnich. Należy do grupy Tarnicy. Partie szczytowe to połoniny. Na szczyt nie wytyczono żadnych szlaków turystycznych. Doskonale widać go z Halicza, a także z Rozsypańca. Określany również mianem Wołowe.

Wrona

Wrona to wzniesienie o wysokości sześćset siedemdziesiąt trzy metry nad poziomem morza. Leży w Sudetach Środkowych, na terenie Gór Sowich. Ma kopulasty kształt. Zwraca uwagę mało zróżnicowaną rzeźbą. Zbocza są dość strome, a powierzchnia szczytowa płaska. Wzniesienie położone jest na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

Wysoka

Wysoka to szczyt położony w Małych Pieninach. Szczyt wznosi się na wysokość 1049,9 m n. p. m. Wysoka nazywana jest także Wysokie Skałki. Jest to najwyższy szczyt Pienin. Góra położona jest na terenie rezerwatu przyrody Wysokie Skałki. Prowadzą na nią 2 szlaki turystyczne, w tym jeden z przez widowiskowy Wąwóz Homole.

Wysoka Kopa

Wysoka Kopa znajduje się w Sudetach Zachodnich w masywie Wysokiego Grzbietu, który stanowi część Gór Izerskich. Jego najwyższy punkt wznosi się na wysokość tysiąca stu dwudziestu sześciu metrów nad poziomem morza. Cechą charakterystyczna góry jest jej bezleśny wierzchołek, co jest wynikiem klęski ekologicznej z minionego wieku.

Wysoki Kamień

Wysoki Kamień to szczyt położony w Górach Izerskich. Znajduje się niedaleko Szklarskiej Poręby. Jest bardzo ceniony przez turystów ze względu na piękną panoramę Karkonoszy, jaka się  niego roztacza. Ten mierzący sobie tysiąc pięćdziesiąt osiem metrów nad poziomem morza jest elementem czerwonego szlaku turystycznego.

Wysoki Wierch

Wysoki Wierch (898 m n. p. m.) to wzniesienie położone w Małych Pieninach. Ten niewybitny szczyt przypomina kształtem kopułę. Wzniesienie jest bezleśne, otoczone z każdej strony dużymi polanami. Warto wybrać się na Wysoki Wierch z uwagi na rozciągające się z niego przepiękne widoki na masyw Trzech Koron i Tatry.

Wyżni Kostur

Wyżni Kostur (2083 m n. p. m.) to szczyt położony w polskiej i słowackiej części Tatr Wysokich. Należy do Liptowskich Murów. Pierwszego wejścia na Wyżni Kostur dokonał 20 sierpnia 1905 roku Zygmunt Klemensiewicz. Obecnie całe Liptowskie Mury wraz z Wyżnim Kosturem są zamknięte dla ruchu turystycznego.

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to jeden z regionów na terenie Polski. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest częścią Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Położona jest w południowej Polsce. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska słynie przede wszystkim z ruin licznych zamków oraz wielu jaskiń. Skałki rozsiane na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej są ulubionym miejscem wspinaczy.

Wyżyna Śląska – pasmo Chełmu

Pasmo Chełmu jest częścią Wyżyny Śląskiej. Jest to mezoregion najdalej wysunięty na zachód. Pasmo zajmuje powierzchnię około 320 km kwadratowych. Jego najwyższym wzniesieniem jest Góra Świętej Anny, która ma wysokość 407,6 m n. p. m. Liczne kompleksy leśne objęte zostały ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny.

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie

Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie to mezoregion, który wchodzi w skład Przedgórza Sudeckiego. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie od południa graniczą z Obniżeniem Otmuchowskim, od wschodu i północy z Równiną Kącką i Równiną Grodkowską. Administracyjnie Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie należą do województwa dolnośląskiego.