Góry na literę B

Babia Góra (Diablak), Barania Góra, Baraniec, Bardzka Góra, Bardzkie Góry, Beskid, Beskid Makowski, Beskid Mały, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Śląski, Beskid Wyspowy, Beskid Żywiecki, Bialskie Góry, Biała Skała, Bielec, Bieszczady, Biskupia Kopa, Błędne Skały, Bobrzak, Boraczy Wierch, Borowa, Borsuczyny, Brzanka, Buczynowa Strażnica, Buczynowe Czuby, Bukowe Berdo, Bukowiec, Bukowski Groń, Bystrzyckie Góry

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Góry na literę B - opisy

Babia Góra (Diablak)

Babia Góra to masyw górski położony w Paśmie Babiogórskim. Najwyższym szczytem tego masywu jest Diablak (1075 m n. p. m.). Kopuła szczytowa Babiej Góry (Diablaka) pokryta jest głazami. Ze szczytu przy dobrej pogodzie rozciąga się rozległa panorama na Tatry i Podhale. Szczyt Diablaka znajduje się w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego.

Barania Góra

Barania Góra to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście dwadzieścia metrów nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Śląskim. Na stokach Baraniej Góry swoje źródła ma Wisła – największa polska rzeka. Występuje tu kilka rzadkich roślin, między innymi tocja karpacka oraz tojad morawski. Szczyt popularny wśród turystów.

Baraniec

Baraniec to szczyt położony w Górach Kaczawskich (pasmo Sudetów). Baraniec wznosi się na wysokość 720,3 m n. p. m. Przypuszczalnie jest to najwyższy szczyt Gór Kaczawskich. Wzniesienie zbudowane jest z wapieni krystalicznych, łupków, zieleńców i diabazów. Zbocza częściowo zajęte są przez pola uprawne, a częściowo porośnięte lasem.

Bardzka Góra

Bardzka Góra (583 m n. p. m. ) góruje nad Bardem Śląskim. Wzniesienie to nazywane jest także Kalwarią. Szczyt położony jest w północno-zachodnim krańcu Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich. W okolicy jest jednym z popularnych miejsc pielgrzymkowych. Wygodnymi ścieżkami w Kalwarii (Bardziej Góry) można dojść na Przełęcz Łaszczową.

Bardzkie Góry

Bardzkie Góry to pasmo górskie, które leży w Sudetach. Przez szczyty Gór Bardzkich prowadzi wiele pieszych szlaków turystycznych. Przebiega tędy między innymi część niebieskiego Europejskiego Szlaku Długodystansowego E-3. Wytyczono tutaj także wiele szlaków rowerowych. Świetną bazą wypadkową na szlaki Gór Bardzkich jest miejscowość Bardo .

Beskid

Beskid to szczyt położony w Tatrach Zachodnich. To niewybitny szczyt o wysokości 2012 m n. p. m. Dla turystów jest bardzo łatwo dostępny. Można do niego dojść czerwonym szlakiem z Kasprowego Wierchu. Masowy ruch turystyczny doprowadził do zniszczenia wielu gatunków roślin. Beskid leży między przełęczą Liliowe a Suchą Przełęczą.

Beskid Makowski

Beskid Makowski to pasmo górskie będące częścią Beskidów Zachodnich. Najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego to Mędralowa (1169 m n. p. m.). Przez Beskid Makowski poprowadzonych zostało wiele szlaków turystycznych. Turyści wędrujący po Beskidzie Makowskim mogą liczyć na nocleg w jednym z prywatnych schronisk.

Beskid Mały

Beskid Mały to pasmo górskie będące częścią Beskidów Zachodnich. Pasmo ma długość około 35 kilometrów, zajmuje niewielką powierzchnię. Najwyższym szczytem Beskidu Małego jest Czupel (930 m n. p. m.). W Beskidzie Małym wytyczono wiele pieszych i rowerowych szlaków. Beskid Mały ma stosunkowo bogatą bazę noclegową.

Beskid Niski

Beskid Niski to pasmo górskie Karpat, które położone jest między Przełęczą Łupkowską a Przełęczą Tylicką. Rozciąga się na terenie Polski i Słowacji. Graniczy z Beskidem Sądeckim i Bieszczadami. Po stronie polskiej najwyższym wzniesieniem pasma jest Lackowa, zaś po stronie słowackiej Busov mający tysiąc dwa metry nad poziomem morza.

Beskid Sądecki

Beskid Sądecki to pasmo górskie położone w Karpatach Zachodnich rozciągające się między Dunajcem, Kamienicą, Mochnaczką, Muszynką oraz Przełęczą Tylicką. Najbardziej znanym miastem Beskidu Sądeckiego jest Krynica będąca popularnym uzdrowiskiem. Najwyższy szczyt to Radziejowa, ale zdecydowanie bardziej znana jest Jaworzyna Krynicka.

Beskid Śląski

Beskid Śląski to pasmo, które należy do Beskidów Zachodnich. Pasmo leży nie tylko po polskiej ale także po czeskiej stronie granicy. Najwyższe szczyty Beskidu Śląskiego po polskiej stronie to Skrzyczne (1257 m nad poziomem morza) i Barania Góra (1220 m n. p. m.). Beskid Ślaski jest dobrze zagospodarowany turystycznie.

Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy to pasmo wchodzące w skład Beskidów Zachodnich. Beskid Wyspowy leży między doliną rzeki Raby a Kotliną Sądecką. Najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego jest wznosząca się na wysokość 1170 m n. p. m. Mogielnica. Administracyjnie Beskid Wyspowy należy do województwa małopolskiego. Jest mało znany i popularny.

Beskid Żywiecki

Beskid Żywiecki to drugie pod względem wysokości pasmo górskie na terenie Polski. Wchodzi w skład Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego jest Babia Góra wznosząca się na wysokość tysiąc siedemset dwadzieścia pięć metrów nad poziomem morza. Beskid Żywiecki dzieli się na część zachodnią oraz wschodnią.

Bialskie Góry

Bialskie Góry są pasmem górskim położonym w Sudetach Wschodnich. Geografowie zaliczają Bialskie Góry do Gór Złotych. Położona na wysokości 817 metrów nad poziomem morza Przełęcz Płoszczyna uważana jest za miejscem, w którym Bialskie Góry się zaczynają. Przez przełęcz przebiega granica między Polską a Czechami.

Biała Skała

Biała Skała jest jednym ze szczytów Beskidu Niskiego. Biała Skała wznosi się na wysokość 903 m n. p. m. Biała Skała położona jest w tak zwanych Hańczowskich Górach Rusztowych. Zbocza południowo-zachodnie Białej Skały są strome, opadają ku źródłom Białej Dunajcowej. Zbocza północno-wschodnie opadają do źródeł Ropki.

Bielec

Bielec jest górą położoną w Rudawach Janowickich. Góra wznosi się na wysokość 871 m n. p. m. Jej zachodnie, wschodnie i południowe zbocza są stosunkowo strome. Na południowym zboczu wzniesienia znajduje się kamieniołom, w którym wydobywany jest dolomit. Zachodnim zboczem wzniesienia przebiega niebieski szlak turystyczny.

Bieszczady

Bieszczady to pasmo górskie położone w łańcuchu Karpat. Rozciągają się między Przełęczą Łupkowską a Przełęczą Wyszkowską. Najwyższym szczytem Bieszczad jest położony na terenie Ukrainy Pikuj. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Tarnica wznosząca się na wysokość tysiąc trzysta czterdzieści sześć metrów.

Biskupia Kopa

Biskupa Kopa (890 m n. p. m.) to szczyt leżący w Górach Opawskich. Szczyt położony jest na granicy polsko-czeskiej. Najwyższy punkt Biskupiej Kopy znajduje się już po czeskiej stronie granicy. Nasi południowi sąsiedzi zbudowali na szczycie Biskupiej Kopy taras widokowy. W tej chwili jest to już obiekt zabytkowy.

Błędne Skały

Błędne Skały to obszar, na którym znajdują się bloki skalne. Błędne Skały położone są w Górach Stołowych na wysokości 853 m n. p. m. Skalne bloki tworzą labirynt, który jest jedną z największych turystycznych atrakcji regionu. Przez obszar Błędnych Skał wytyczono dwa szlaki turystyczne. Labirynt Błędne Skały nazywane jest skalnym miastem.

Bobrzak

Bobrzak to szczyt o wysokości 839 m n. p. m. położony na obszarze Rudaw Janowickich. Bobrzak leży w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Jego drzewostan (las świerkowy regla górnego) na skutek katastrofy ekologicznej został bardzo poważnie uszkodzony. Przez zbocze Bobrzaka przechodzi żółty szlak turystyczny.

Boraczy Wierch

Boraczy Wierch to szczyt leżący w Beskidzie Żywieckim o wysokości tysiąc dwieście czterdzieści osiem metrów nad poziomem morza. W wielu przewodnikach podawana wysokość jest jednak niższa o cztery centymetry. Góra jest praktycznie w całości porośnięta lasem. Jedynie na południowo – wschodnich stokach znajduje się trzy hale.

Borowa

Borowa to szczyt położony w Górach Wałbrzyskich. Góra wznosi się na wysokość 853 m n. p. m. Borowa leży w granicach administracyjnych Wałbrzycha i Jedliny-Zdrój. W 2017 roku do użytku została oddana wieża widokowa na szczycie Borowej. Turyści mogą korzystać także z wiaty turystycznej. Na szczyt z Wałbrzycha prowadzi czerwony szlak.

Borsuczyny

Borsuczyny (939 m n. p. m.) to szczyt położony w Małych Pieninach. Jego skalisty szczyt porasta las świerkowy. Borsuczyny nie są wybitnym wzniesieniem. Przez szczyt biegnie granica między Polską a Słowacją. Przez szczyt biegną też znaki niebieskiego szlaku prowadzącego Drogi Pienińskiej aż do Przełęczy Gromadzkiej położonej w Beskidzie Sądeckim.

Brzanka

Brzanka (534 m n. p. m.) jest wzniesieniem położonym na Pogórzu Ciężkowickim. Brzanka oraz Liwocz to najwyższe szczyty Pasma Brzanki. Szczyt Brzanki porośnięty jest lasem mieszanym. Na szczyt można dojść żółtym lub niebieskim szlakiem. Bacówka na Brzance leży poniżej szczytu. Na polanie obok schroniska znajduje się wieża widokowa.

Buczynowa Strażnica

Buczynowa Strażnica to turnia położona w północno-wschodniej grani Koziego Wierchu. Przez zbocze, które przebiega trochę poniżej  Buczynowej Strażnicy (2242 m n. p. m.) prowadzi czerwony szlak zwany Orlą Percią. Orla Perć opada w tym miejscu urwistą ścianą długą na 400 metrów. Jej dolna część to Komin Pokutników.

Buczynowe Czuby

Buczynowe Czuby to nazwa ostrych turniczek położonych we wschodniej grani Świnicy. Najwyższa z tych turniczek ma wysokość około 2125 m n. p. m. Grań po raz pierwszy przeszły latem Zofia Galicówna i Marzena Skotnicówna 17 lipca 1929 roku. Zimą grań jako pierwsi przeszli bracia Jan i Stanisław Sokołowscy.

Bukowe Berdo

Bukowe Berdo to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc trzysta jedenaście metrów nad poziomem morza. Leży w polskiej części Bieszczad i wchodzi w skład pasma o podłużnym przebiegu, którego nazwa jest taka sama. W szczytowych partiach połonina. Z wierzchołka rozciąga się wspaniała panorama w kierunku północnym oraz wschodnim.

Bukowiec

Bukowiec jest jednym z wzniesień położonych w Sudetach Środkowych. Bukowiec ma 898 m n. p. m. Leży w Górach Kamiennych. Graniczy z Górami Wałbrzyskimi. Od Masywu Stożka oddziela go Kotlina Sokołowska. Południowe zbocza góry porasta las bukowy. To wyjaśnia pochodzenie jej nazwy. Przez szczyt prowadzą szlaki turystyczne.

Bukowski Groń

Bukowski Groń jest szczytem położonym w Beskidzie Małym. Wznosi się na wysokość 767 m n. p. m. Leży w paśmie Bukowca. Nazwa szczytu była wymieniana już przez Jana Długosza. W 2000 roku na szczycie Bukowskiego Gronia został ustawiony krzyż. Na Bukowski Groń prowadzi zielony szlak turystyczny na odcinku od Zapory Porąbki.

Bystrzyckie Góry

Bystrzyckie Góry to jeden z masywów położonych w Sudetach Środkowych. Góry Bystrzyckie to jedno z najmniej licznie odwiedzanych przez turystów pasm górskich na terenie naszego kraju. Ich zbocza są w większości zalesione, baza noclegowa jest rozwinięta bardzo słabo. Panują tu idealne warunki dla osób pragnących odpocząć z dala od tłumów.