Góry na literę M

Magura, Magurka Radziechowska, Magurka Wilkowicka, Magurka Wiślańska, Malinów, Malinowska Skała, Mała Babia Góra, Mała Buczynowa Turnia, Mała Koszysta, Mała Mędralowa, Mała Radziejowa, Mała Rawka, Mała Sowa, Małe Skrzyczne, Małołączniak, Mały Kozi Wierch, Mały Rogacz, Mały Śnieżnik, Mały Szyszak, Mały Wołoszyn, Maślak, Masyw Ślęży, Masyw Śnieżnika, Mędralowa, Mędralowa Zachodnia, Miedziane, Mięguszowiecki Szczyt, Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Mnich, Mnichowa Kopa, Mniszek, Modyń, Mogielica, Mostownica, Munczolik (Szczawina), Murońka

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Góry na literę M - opisy

Magura

Magura to szczyt wznoszący się na wysokość osiemset czterdzieści dwa metry nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Niskim. Góruje nad Bartnem. Szczyt w całości jest porośnięty lasem. Góra położona jest w obrębie Magurskiego Parku Narodowego. Pod szczytem znajduje się węzeł szlaków, a także pomnik upamiętniający papieża Jana Pawła II.

Magurka Radziechowska

Magurka Radziechowska (w dawnych opracowaniach występuje pod nazwą Magurka Górka) to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc sto metrów nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Śląskim w Paśmie Baraniej Góry. Pierwotnie szczyt porastały lite świerczyny, które w latach dziewięćdziesiątych XX przeszły ogromny wyręb. Przez szczyt biegnie Główny Szlak Beskidzki.

Magurka Wilkowicka

Magurka Wilkowicka (909 m n. p. m.) to szczyt położony w Beskidzie Małym. Szczyt Magurki Wilkowickiej porośnięty jest lasem. Znajduje się na nim nadajnik radiowo-telewizyjny i schronisko PTTK. Ze znajdującej się pod szczytem polany rozciąga się panorama Beskidu Małego, Śląskiego i Żywieckiego. Na szczyt prowadzi kilka szlaków.

Magurka Wiślańska

Magurka Wiślańska (1129 m n. p. m.) leży w głównym grzbiecie Baraniej Góry. Jest ważnym punktem zwornikowym, pierwszym od szczytu Baraniej Góry patrząc w kierunku północnym. Na południe Magurka Wiślańska rozgałęzia się po dolinę Kamesznickiego potoku. Na wschodzie sięga do Soły, na północy do doliny Leśnej.

Malinów

Malinów (1117 m n. p. m) to płaskie i rozległe wzniesienie położone w grzbiecie, który biegnie od Malinowskiej Skały w kierunku Przełęczy Salmopolskiej. Maliów należy do pasma Beskidu Śląskiego. Cały szczyt Malinowa jest zalesiony. Przebiega przez niego czerwony szlak. Na szczycie Malinowa kończą się także znaki zielone biegnące ze Szczyrku Soliska.

Malinowska Skała

Malinowska Skała (1152 m) to zwornikowy, niemal w całości zalesiony szczyt położony w głównym grzbiecie Pasma Baraniej Góry. Malinowska Skała jest węzłem kilku szlaków turystycznych. W zboczach Malinowskiej Skały w 1970 roku została odkryta jaskinia, której nadano nazwę Malinka. Dużą rzadkością jest naturalny stawek.

Mała Babia Góra

Mała Babia Góra jest jednym z wierzchołków położonych w masywie Babiej Góry. Często nazywana jest także Cyl. Mała Babia Góra wznosi się na wysokość 1517 m n. p. m. Wierzchołek Małej Babiej Góry jest porośnięty trawami, nic więc nie zasłania rozległej panoramy. Cyl czy też Mała Babia Góra leży w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego.

Mała Buczynowa Turnia

Mała Buczynowa Turnia (2172 m n. p. m.) to szczyt położony w polskich Tatrach Wysokich. Mała Buczynowa Turnia leży w grupie Buczynowych Turni. Zboczem wierzchołka opadającego do Doliny Roztoki prowadzi Orla Perć. Pierwszego wejścia na Małą Buczynową Turnię dokonał w 1900 roku ksiądz Walenty Gadowski i towarzyszące mu osoby.

Mała Koszysta

Mała Koszysta to szczyt położony w masywie Koszystej. Jest to jeden ze szczytów położonych w Tatrach Wysokich. Wysoki na 2014 m n. p. m. masyw zbudowany jest z granitowych skład. Zbacza Małej Koszystej porastają trawy. Cały masyw Koszystej został objęty ochroną ścisłą. Na Małą Koszystą nie prowadzi żaden szlak.

Mała Mędralowa

Mała Mędralowa jest szczytem należącym do położonego w Beskidzie Makowskim pasma Mędralowej. Mała Mędralowa jest szczytem w całości zalesionym, wznosi się na wysokość 1042 m n. p. m. Przez jej wschodnie zbocze przebiega zielony szlak prowadzący z Przyborowa przez Miziowy Groń na Mędralową Zachodnią.

Mała Radziejowa

Mała Radziejowa to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście siedem metrów nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Sądeckim i wchodzi w skład Pasma Radziejowej. Przez Małą Radziejową biegnie szlak turystyczny prowadzący z Rytra do Krościenka nad Dunajcem. Jest to część Głównego Szlaku Beskidzkiego.

Mała Rawka

Mała Rawka to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście siedemdziesiąt dwóch metrów nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach Zachodnich. Zaledwie piętnaście minut marszu oddziela Małą Rawkę od Wielkiej Rawki. Na szczycie stwierdzono występowanie rzadkich gatunków roślin, między innymi czeremchy skalnej.

Mała Sowa

Mała Sowa jest szczytem położonym w Górach Sowich (Sudety Środkowe). Mała Sowa wznosi się na wysokość 1015 m n. p. m. Zbocza i szczyt Małej Sowy porasta las świerkowy. Przez szczyt prowadzą znaki żółtego szlaku prowadzącego z Walimi na Wielką Sowę. Mała Sowa znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Góry Sowie.

Małe Skrzyczne

Małe Skrzyczne to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście jedenaście metrów nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Śląskim. Pod względem wysokości jest to trzeci szczyt w Beskidzie Śląskim. Północne stoki są niezwykle strome. Przez szczyt biegnie zielony szlak turystyczny, który wiedzie z Malinowskiej Skały na Skrzyczne.

Małołączniak

Małołączniak (2096 m n. p. m.) to szczyt położony w Tatrach Zachodnich. Jest jednym z czterech szczytów składających się na masyw Czerwonych Wierchów. Na Małołączniak można dojść niebieskim szlakiem przez Dolinę Małej Łąki lub czerwonym z Doliny Kościeliskiej. Południowe zbocza Małołączniaka opadają do Doliny Cichej na Słowacji.

Mały Kozi Wierch

Mały Kozi Wierch to szczyt położony w Tatrach Wysokich. Należy do grani Świnicy. Jest jednym ze szczytów położonych na Orlej Perci. Pierwsze udokumentowanego wejścia na Mały Kozi Wierch dokonano w roku 1892. Zdobywcami wznoszącego się na wysokość 2228 metrów nad poziomem morza szczytu był Janusz Chmielowski. Towarzyszył mu Jakub Gąsienica Szustek.

Mały Rogacz

Mały Rogacz to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc sto sześćdziesiąt dwa metry nad poziomem morza. Leży w Beskidzie Sądeckim. Wchodzi w skład Pasma Radziejowej. Południowe stoki to miejsce wspaniałych panoram widokowych. Przez szczyt przebiega Główny Szlak Beskidzki. Dostać można się tutaj z Radziejowej, a także z Przehyby oraz Niemcowej.

Mały Śnieżnik

Mały Śnieżnik to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc trzysta trzydzieści siedem metrów nad poziomem morza. Leży w Masywie Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich. Pod względem wysokości jest to drugi szczyt w masywie. Górę porasta skarłowaciały las, w którym znajdują się pojedyncze okazy kosówki. Została ona tu sztucznie wprowadzona.

Mały Szyszak

Mały Szyszak to szczyt znoszący się na wysokość tysiąc czterysta trzydzieści dziewięć metrów nad poziomem morza. Leży w Śląskim Grzbiecie będącym główną wierzchowiną Karkonoszy. Przez szczyt przebiega granica oddzielająca Polskę od Czech. Szczyt porasta kosodrzewina, w niższych partiach las świerkowy.

Mały Wołoszyn

Mały Wołoszyn (2144 m n. p. m.) to szczyt położony w polskiej części Tatr Wysokich. Leży w grzbiecie Wołoszyna. Na początku XX wieku Mały Wołoszyn znajdował się na szlaku Orla Perć. Szybko jednak masyw Wołoszyna wraz z Małym Wołoszynem został objęty ścisłą ochroną. Masyw Wołoszyna nie jest dostępny dla turystów i taterników.

Maślak

Maślak to szczyt leżący w Górach Kaczawskich. Szczyt ma wysokość 722,9 m n. p. m. i jest najwyższym szczytem w Południowym Grzbiecie. Większy obszar szczytu jest porośnięty lasem, głównie świerkowym. Tylko w niektórych miejscach rosną buki. Przez Maślak prowadzi szlak turystyczny wiodący na Przełęcz Radomierską.

Masyw Ślęży

Masyw Ślęży to fragment Przedgórza Sudeckiego. Pod względem administracyjnym Masyw Ślęży położony jest w województwie dolnośląskim. Najwyższym wzniesieniem Masywu jest góra Ślęża o wysokości 718 m n. p. m. Położony niedaleko od Wrocławia Masyw Ślęży jest licznie odwiedzany przez mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

Masyw Śnieżnika

Masyw Śnieżnika jest najwyższym pasmem górskim położonym w należącej do Polski części Sudetów Wschodnich. Pasmo to położone jest także po czeskiej stronie granicy, jednak zdecydowana większość leży w granicach Polski. Nazwa pasma pochodzi od góry Śnieżnik. Śnieżnik ma wysokość 1425 m n. p. m. Leży w centralnej części masywu.

Mędralowa

Mędralowa to szczyt wznoszący się na wysokość 1169 metrów nad poziomem morza. Leży w Grupie Mędralowej, która w wielu opracowaniach zaliczana jest do Beskidu Żywieckiego. Jerzy Kondracki zaliczył jednak Mędralową do Pasma Przedbabiogórskiego w Beskidzie Makowskim. Obecnie góra jest zalesiona. Wyłącznie na partiach podszczytowych znajduje się Hala Mędralowa.

Mędralowa Zachodnia

Mędralowa Zachodnia to jeden ze szczytów wchodzących w skład grupy Mędralowej. Całe pasmo położone jest w Beskidzie Makowskim. Mędralowa Zachodnia wznosi się na wysokość 1024 m n. p. m. Mędralowa Zachodnia jest niemal całkowicie zalesiona, jedynie na jej południowo-zachodnich stokach znajduje się kilka polan.

Miedziane

Miedziane (2233 m n. p. m.) to szczyt położony w polskiej części Tatr Wysokich. Szczyt góruje nad Doliną Rybiego Potoku i Doliną Pięciu Stawów Polskich. W XVIII wieku na zboczach szczytu wydobywano miedź, stąd pochodzenie jego nazwy. Szczyt Miedzianego jest rzadko odwiedzany przez taterników, a przez turystów niemal w ogóle.

Mięguszowiecki Szczyt

Mięguszowiecki Szczyt (pełna nazwa to Mięguszowiecki Szczyt Wielki) to szczyt położony w głównej grani Tatr Wysokich. Przez Mięguszowiecki Szczyt prowadzi granica między Polską a Słowacją. Szczyt ma wysokość 2438 m n. p. m. Składa się z dwóch wierzchołków: zachodniego i niższego od niego o około dwa metry wschodniego.

Mięguszowiecki Szczyt Czarny

Mięguszowiecki Szczyt Czarny to jeden ze szczytów w Tatrach Wysokich. Szczyt położony jest w głównej grani Tatr między Mięguszowieckim Szczytem Pośrednim a Hińczową Turnią. Mięguszowiecki Szczyt Czarny wznosi się na wysokość 2410 m n. p m. Pierwsze wejście miało miejsce w 1903 r. Dokonała tego Antonina Englisch, Karol Englisch (syn) i przewodnik Johann Hunsdorfer senior.

Mięguszowiecki Szczyt Pośredni

Mięguszowiecki Szczyt Pośredni to szczyt w Tatach Wysokich. Szczyt położony jest na granicy Polski i Słowacji. Mięguszowiecka Przełęcz Wyżna oddziela go od Mięguszowieckiego Szczytu Wyżniego i Mięguszowieckiego Szczytu Czarnego. Mięguszowiecki Szczyt Pośredni składa się z 3 wierzchołków. Ma wysokość 2393 m n. p. m.

Mnich

Mnich (2068 m n. p. m.) to szczyt położony w polskiej części Tatr Wysokich. Został zdobyty przez Jana Gwalberta Pawlikowskiego w roku 1879 lub 1880. Data zdobycia Mnicha została uznana za rok narodzin polskiego taternictwa. Mnich jest szczytem wybitnie taternickim. Na Mnicha nie prowadzi żaden szlak turystyczny.

Mnichowa Kopa

Mnichowa Kopa to wzniesienie o kształcie kopuły położone w polskiej części Tatr Wysokich. Mnichowa Kopa (2090 m n. p. m.) leży w Dolinie za Mnichem. Ściana jest bardzo urwista, nie prowadzi na nią żaden szlak turystyczny. Od widocznego znad Morskiego Oka Mniszka oddziela ją Mnichowa Przełączka Niżna.

Mniszek

Mniszek to szczyt w Tatrach Wysokich. Położony jest w masywie Mnicha. Ten wznoszący się na wysokość 2045 m n. p. m. wierzchołek jest doskonale widoczny znad Morskiego Oka. Na Mniszka nie prowadzi żaden szlak turystyczny. Znad Morskiego Oka można obserwować jedynie wspinających się w jego ścianie taterników.

Modyń

Modyń jest elementem Beskidu Wyspowego, jedną z najwyższych gór w tym regionie. Mierzy tysiąc dwadzieścia dziewięć metrów nad poziomem morza, chociaż jest to miara formalna. W rzeczywistości posiada dwa małe szczyty, z których pierwszy jest niższy od deklarowanej wysokości o 0,5m, a drugi o 2,5m (Mały Modyń).

Mogielica

Mogielica, najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, jako jedyna w całym masywie przekracza wysokość bezwzględną 1100 metrów. Konkretnie jest to tysiąc sto siedemdziesiąt metrów i dwadzieścia centymetrów. Miejscowi szczyt ten nazywają Kopą ze względu na charakterystyczny, rozłożysty stożek tego wzniesienia.

Mostownica

Mostownica to szczyt położony w Gorcach. Wznosi się na wysokość tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden metrów nad poziomem morza. Pod względem wysokości jest to szósty szczyt w całych Gorcach. Leży na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Szczyt porośnięty jest buczyną karpacką. Licznie rośnie tu czosnek niedźwiedzi.

Munczolik (Szczawina)

Munczolik to szczyt leżący w Beskidzie Żywieckim. Położony jest między Kopcem a Przełęczą Cudzichową. Jest to szczyt graniczny: przebiega przez niego granica między Polską a Słowacją. Zalicza się do grupy dziesięciu najwyższych szczytów, które w całości leżą po polskiej stronie Beskidów. Góra jest praktycznie w całości zalesiona.

Murońka

Murońka, popularne wzniesienie w Beskidzie Śląskim, zalicza się do Pasma Baraniej Góry. Stanowi jego północno wschodnią część. Murońka, mierząca sobie tysiąc dwadzieścia jeden metrów nad poziomem morza była pierwotnie w całości zalesiona, lecz obecnie prowadzi się tutaj intensywne wyręby, przez co jej fragmenty są łyse.