Góry na literę K

Kaczawskie Góry, Kalenica, Kamień nad Jaśliskami, Kamienista, Kamienna, Kamienne Góry, Karkonosze, Kazalnica Mięguszowiecka, Kępa, Kiczera, Kiczora, Kińczyk Bukowski, Klimczok, Klin, Kłodzka Góra, Kołowa Czuba, Kończysty Wierch, Kopa, Kopa Bukowska, Kopa Kondracka, Skrzyczeńska Kopa, Kościelec, Kościelec, Kostrzyna, Kowadło, Kozi Wierch, Kozia Równia, Kozie Czuby, Kozie Żebro, Krzemień, Krzemieniec (Kremenaros), Krzesanica, Krzystonów, Księża Skała, Kudłoń

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Góry na literę K - opisy

Kaczawskie Góry

Góry Kaczawskie położone są w Sudetach Zachodnich. Najwyższym szczytem Gór Kaczawskich jest Folwarczna. To niewybitny szczyt, ma tylko 722,91 m. Wyjątkowo przyroda Gór Kaczawskich jest chroniona w kilku rezerwatach przyrody. Na terenie Gór Kaczawskich utworzonych zostało także kilka parków krajobrazowych.

Kalenica

Kalenica to szczyt położony w Górach Sowich. Kalenica ma wysokość 964 m n. p. m. Na szczycie Kalenicy zbudowano wieżę widokową, z której rozciąga się panorama okolicznych miejscowości. Przez szczyt Kalenicy przechodzą znaki czerwonego i żółtego szlaku turystycznego. Zbocza wzniesienia porośnięte są skarłowaciałym lasem bukowym.

Kamień nad Jaśliskami

Kamień nad Jaśliskami (857 m n. p. m.) to szczyt położony w Beskidzie Niskim. Wzniesienie to leży w Paśmie Granicznym, które jest wschodnią częścią Beskidu Niskiego. Na terenie pasma kryją się liczne okopy, transze, leje po pociskach. Są to pozostałości zaciętych walk z okresu I wojny światowej toczony między wojskami austriackimi a rosyjskimi.

Kamienista

Kamienista to szczyt położony w głównej grani Tatr Zachodnich. Kamienista jest szczytem dwuwierzchołkowym – wyższy ma wysokość 2127 metrów, drugi jest o sześć metrów niższy. Pierwszego zimowego wejścia na Kamienistą dokonał Mariusz Załuski wraz z towarzyszami w 1909 r. Obecnie szczyt jest zamknięty dla turystów.

Kamienna

Kamienna to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście jeden metrów nad poziomem morza. Leży na terenie Bieszczad Zachodnich. Jest to szczyt graniczny – przebiega przez niego granica polsko – słowacka. Stanowisko występowania czeremchy skalnej. Przez szczyt biegną dwa popularne szlaki turystyczne.

Kamienne Góry

Kamienne Góry to pasmo górskie położone w Sudetach Środkowych. Pasmo to rozciąga się wzdłuż granicy polsko-czeskiej. Są częścią niecki śródsudeckiej. Zostały podzielone na 4 mniejsze pasma: Góry Krucze, Góry Suche, Czarny Las i Pasmo Lesistej. Najwyższy szczyt to Waligóra (936 m n. p. m.) w paśmie Gór Suchych.

Karkonosze

Karkonosze to najwyższe spośród wszystkich pasm w Sudetach. Rozciągają się na przestrzeni około czterdziestu kilometrów. Przed grzbiet Karkonoszy przebiega granica polsko – czeska. Najwyższym szczytem Karkonoszy jest Śnieżna wznosząca się na wysokość tysiąc sześćset metrów i trzech centymetrów. Jest to najwyższy szczyt nie tylko Sudetów, ale również Czech.

Kazalnica Mięguszowiecka

Kazalnica Mięguszowiecka (2159 m n. p. m.) położona jest w Tatrach Wysokich. Jest szczytem, który na trwale zapisał się w historii polskiego taternictwa. Przez wierzchołek Kazalnicy Mięguszowieckiej prowadzi szlak na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. Ten znakowany na zielony szlak należy do jednych z najtrudniejszych w polskich Tatrach.

Kępa

Kępa jest szczytem położonym w masywie leżącej w Beskidzie Żywieckim Babiej Góry. Wznosząca się na wysokość 1521 metrów Kępa leży między Gówniakiem a Sokolicą. Praktycznie cały szczyt Kępy porośnięty jest kosodrzewiną. Jest miejscem licznie odwiedzanym przez turystów, gdyż prowadzi przez nią szlak turystyczny na Diablaka – najwyższy szczyt w masywie Babiej Góry.

Kiczera

Kiczera to szczyt położony w Beskidzie Małym. Szczyt wznosi się na wysokość 827 m n. p. m. Położony jest w Grupie Kocierza. Jego szczyt porasta las. Ze szczytu rozciągają się dalekie widoki. Przez południowe stoki Kiczera prowadzi zielony szlak, prowadzi na niego także Mały Szlak Beskidzki znakowany kolorem czerwonym.

Kiczora

Kiczora to szczyt wznoszący się na wysokość siedemset osiemdziesiąt pięć metrów. Leży w Beskidzie Żywieckim. Wchodzi w skład Grupy Lipowskiego Wierchu oraz Romanki. Przez szczyt przebiega szlak turystyczny łączący Ujsoły z Romanką. Góra w dużej części pokryta lasem. Część jej stoków to jednak pola uprawne.

Kińczyk Bukowski

Kińczyk Bukowski to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden metrów nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach Zachodnich. Jest to kulminacja Połoniny Bukowskiej. Leży w obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Z uwagi na ścisłą ochronę szczyt jest niedostępny dla turystów, nie wytyczono na niego żadnego szlaku turystycznego.

Klimczok

Klimczok to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc sto siedemnaście metrów nad poziomem morza. Dawniej określany mianem Klimczaka. Położony w Beskidzie Śląskim w paśmie Baraniej Góry. Uważany za najwyższe wzniesienie na terenie Bielska – Białej. Na szczycie umieszczono stalowy maszt przekaźnikowy. Panorama ograniczona.

Klin

Klin to wzniesienie położone w Górach Kamiennych, w paśmie Sudetów Środkowych i Gór Suchych. Klin ma wysokość 866 m n. p. m. Słynie wśród paralotniarzy. Obszar zbocza od strony północnej do wysokości 740 metrów nad poziome morza zajmują łąki i wykorzystywane przez paralotniarzy nieużytki. Powyżej tej wysokości wzniesienie porasta las.

Kłodzka Góra

Kłodzka Góra to szczyt położony w południowo-wschodniej części Gór Bardzkich. Góra wznosi się na wysokość 757 m n. p. m. Kłodzką Górę porasta las świerkowy. Szczyt nie cieszy się popularnością wśród turystów zwiedzających Ziemię Kłodzką. W planach jest budowa wieży widokowej na szczycie Kłodzkiej Góry.

Kołowa Czuba

Kołowa Czuba (2105 m n. p. m.) to szczyt położony w polskiej części Tatr. Z Dolinki pod Kołem szczyt Kołowej Czuby jest łatwo dostępny, pozostałe ściany to groźne urwiska. Nie jest znana data pierwszego wejścia na Kołową Czubę. Jedna z najtrudniejszych dróg na Kołową Czubę prowadzi z Dolinki Pustej.

Kończysty Wierch

Kończysty Wierch (2002 m n. p. m.) jest szczytem położonym w Tatrach Zachodnich. Szczyt ten często nazywany jest także Kończysta nad Jarząbczą. Przez szczyt przebiega granica polsko-słowacka. Na szczycie Kończystego Wierchu zbiega się kilka szlaków turystycznych. Kończysty Wierch jest często mylony z leżącym w Tatrach Wysokich szczytem Kończysta.

Kopa

Kopa to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc trzydzieści dwa metry nad poziomem morza. Położony w Gorcach na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Na górę prowadzi szlak turystyczny cieszący się dużą popularnością. W jego pobliżu znajduje się szałas, którego cechą charakterystyczną jest czterospadowy dach.

Kopa Bukowska

Kopa Bukowska to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc trzysta dwadzieścia metry nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach, w ich zachodniej części. Zaliczany to najwyższych w tej części Bieszczad. Uwagę zwraca między innymi ciekawą florą. Spotkać można tutaj między innymi turzycę dacką i wiechlinę fioletową.

Kopa Kondracka

Kopa Kondracka (2005 m n. p. m) to szczyt położony w Tatrach Zachodnich. Jest to najdalej na wschód wysunięty wierzchołek wchodzący w skład masywu Czerwonych Wierchów. Jest to jednocześnie najniższe wzniesienie tego masywu. Wszystkie szlaki wiodące na Kopę Kondracką są stosunkowo mało wymagające, panuje więc na niej duży ruch turystyczny.

Skrzyczeńska Kopa

Kopa Skrzyczeńska jest niewysokim, płaskim i szerokim wzniesieniem położonym w paśmie Beskidu Śląskiego. Skrzyczeńska Kopa ma wysokość 1189 m n. p. m. Położona jest między Malinowską Skałą o Małym Skrzycznem. Od Małego Skrzycznego dzieli ją około 900 m.Przez szczyt wzniesienia biegnie zielony szlak.

Kościelec

Kościelec to szczyt położony w Tatrach Wysokich w masywie Kościelców. Kościelec widoczny jest znad Czarnego Stawu. Prowadzi na niego czarny szlak wiodący przez przełęcz Karb. Ze szczytu o wysokości 2155 m n. p. m. rozciąga się widok na Dolinę Gąsienicową. Zachodnią ścianę Kościelca licznie odwiedzają taternicy.

Kościelec

Kościelec to popularny, intensywnie wykorzystywany przez turystów szczyt w Beskidzie Śląskim. Nie jest to góra wysoka, ponieważ liczy sobie tysiąc dwadzieścia dwa metrów nad poziomem morza, ale ma wiele do zaoferowania. Szczególnie uwielbiają ją zwłaszcza amatorzy wspinaczki skałkowej, dla których tworzy świetne warunki.

Kostrzyna

Kostrzyna to wzniesienie położone w Górach Kamiennych, paśmie górskim leżącym w Sudetach Środkowych. Przez szczyt wzniesienia prowadzi niebieskie szlak turystyczny z Mieroszowa do Wałbrzycha, Kostrzyna leży w granicach Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Północne i południowe zbocze wzniesienia jest dość strome.

Kowadło

Kowadło to skała, która znajduje się na wzniesieniu Zielona Góra. Leży na terenie Jury Krakowski – Częstochowskiej. Zwraca uwagę swoim charakterystycznym kształtem. Zbudowana jest z wapieni skalistych. Mimo tego, że położona jest na terenie rezerwatu przyrody w roku 2017 dopuszczono na niej możliwość wspinaczki. Obecnie poprowadzonych jest na niej aż osiem dróg wspinaczkowych.

Kozi Wierch

Kozi Wierch (2291 m n. p. m.) to szczyt położony w Tatrach Wysokich, Jest najwyższym szczytem, który w całości położony jest w Polsce. Prowadzi przez niego słynna Orla Perć. Kozi Wierch jest jednym z liczniej odwiedzanych przez turystów tatrzańskich szczytów. Najłatwiejsze wejście na Kozi Wierch prowadzi ścieżką, która zaczyna się w okolicach Doliny Pięciu Stawów.

Kozia Równia

Kozia Równia to szczyt położony w Sudetach Środkowych. Kozia Góra (930 m n. p. m.) leży w środkowej części Gór Sowich. Kozia Równia jest całkowicie porośnięta lasem świerkowym. Na zboczu południowo-wschodnim znajduje się Polana Jugowska. Tuż przed szczytem znajduje się Niedźwiedzia Skała. Wmurowano w nią tablicę poświęconą pamięci Hermanna Henkela.

Kozie Czuby

Kozie Czuby to szczyt położony w polskiej części Tatr Wysokich. Kozie Czuby są szczytem składającym się z trzech wierzchołków. Najwyższy z nich wznosi się na wysokość 2363 m n. p. m. Przez szczyt prowadzi Orla Perć. Pierwszego wejścia na Kozie Czuby dokonał Walenty Gadowski w towarzystwie tatrzańskich przewodników: Klimka Bachledy i Jakuba Gąsienicy-Wawrytko.

Kozie Żebro

Kozie Żebro jest szczytem leżącym w Beskidzie Niskim. Kozie Żebro wznosi się na wysokość 847 m n. p. m. Nazwa szczytu pochodzi od szkieletu sarny, którą w regionie nazywa się kozą. Szkielet znaleźli austriaccy kartografowie i to im szczyt zawdzięcza swoją nazwę. Przez szczyt prowadzą czerwone i zielone znaki turystyczne.

Krzemień

Krzemień to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc trzysta trzydzieści pięć metrów nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach. Pod względem wysokości jest to drugi szczyt w polskiej części Bieszczad. Jednocześnie najwyższe wzniesienie w Bieszczadach Zachodnich. Niegdyś przez szczyt prowadził Główny Szlak Beskidzki. Obecnie sam wierzchołek jest niedostępny dla turystów.

Krzemieniec (Kremenaros)

Krzemieniec to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście dwadzieścia jeden metrów nad poziomem morza. Leży w Bieszczadach Zachodnich. Jest to najwyższa część w słowackiej części tych gór. W szczytowej partii szczyt jest pokryty lasem i płaski. Ma kilka kulminacji. Przez najwyższą przebiega granica oddzielająca Polskę od Ukrainy.

Krzesanica

Krzesanica to szczyt położony w masywie Czerwonych Wierchów, w Tatrach Zachodnich. Spośród szczytów, które tworzą masyw Czerwonych Wierchów, Krzesanica jest najwyższa – ma 2122 m. Zimą pierwsze udokumentowane wejście  na Krzesanicę miało miejsce w 1908 roku. Krzesanica jest jednym z liczniej odwiedzanych przez turystów tatrzańskich szczytów.

Krzystonów

Krzystonów i Mały Krzystonów to dwa niespecjalnie wyróżniające się szczyty w Beskidzie Wyspowym. Znajdują się one w jednym grzbiecie łączącym Mogielnicę z Jasieniem i zazwyczaj są pomijane na rzecz bardziej znanych szczytów w ich najbliższej okolicy. Tym niemniej, powadzi do nich wygodny szlak turystyczny.

Księża Skała

Księża Skała to jeden ze szczytów położonych w Górach Świętokrzyskich. Księża Skała ma wysokość 550 m n. p. m. Położona jest na Głównym Szlaku Świętokrzyskim im. Edmunda Massalskiego. Szlak oznaczono na czerwono. Dotarcie na Księżą Skałę nie jest trudne, można wybrać się tama na rodzinną wycieczkę nawet z małymi dziećmi.

Kudłoń

Kudłoń to szczyt wznoszący się na wysokość tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery metry nad poziomem morza. Leży w Gorcach i pod względem wysokości jest czwartym szczytem w tych Górach. Jest to szczyt zwornikowy. Na szczycie znajdują się polany, na których przez kilkaset lat wypasano zwierzęta. Obecnie licznie porośnięte przez krzewinki borówek.