Rzeki na literę S

San, Sawa, Segura, Sekwana, Severn, Skrwa, Słupia, Suchona, Supraśl, Szkwa

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Rzeki na literę S - opisy

San

Rzeka San płynie w południowo-wschodniej Polsce. Jest prawym dopływem Wisły. Płynie przez teren Bieszczad Zachodnich, przez Pogórze Środkowobeskidzkie i Kotlinę Sandomierską. Długość Sanu to 443 km. Na długości 54 km San jest rzeką graniczną. Stanowi granicę między Polską a Ukrainą. Źródła Sanu znajdują się po ukraińskiej stronie granicy. Na bieszczadzkim odcinku Sanu zbudowano dwa zbiorniki retencyjne. Jest to Jezioro Solińskie i Jezioro Myczkowskie.

Sawa

Sawa to rzeka oddzielająca Europę Zachodnią oraz Europy Południowej. Jest największym prawym dopływem Dunaju. Jej długość to blisko tysiąc kilometrów. Swoje źródła ma w Alpach Julijskich. Przepływa między innymi przez położoną na Słowenii Lublanę oraz chorwacki Zagrzeb. Mniej więcej od Zagrzebia staje się rzeką wybitnie nizinną. Jej nurt jest wolny, płynie ona szeroką doliną. Do Dunaju wpada w Belgradzie leżącym w Serbii.

Segura

Segura to rzeka przepływająca przez południowo – wschodnią Hiszpanię. Jej długość wynosi trzysta dwadzieścia pięć kilometrów. Swoje źródła ma na wschodnich zboczach Sierra de Segura. Segura przepływa przez Góry Betyckie oraz Nizinę Murcji. Na rzece wybudowano liczne zbiorniki zaporowe. Nad Segurą położone są między innymi Beniel, Rojales oraz Cieza. Do jej dopływów zalicza się Mundo, Guadalentin oraz Mula.

Sekwana

Sekwana to rzeka położona w północnej Francji. Jej długość to ponad siedemset siedemdziesiąt kilometrów. Wypływa na Wyżynie Langres. Początkowo płynie przez wąską i głęboką dolinę, potem przepływa przez szeroką dolinę charakteryzującą się stromymi zboczami. Czystość Sekwany pozostawia wiele do życzenia. Wszystko za sprawą położonych w jej zlewni zakładów przemysłowych i terenów uprawnych. Do tego dochodzą nieoczyszczone ścieki paryskie, które pojawiają się w rzece okresowo.

Severn

Severn to najdłuższa rzeka spośród wszystkich przepływających przez Wielką Brytanię. Jej długość to trzysta pięćdziesiąt cztery centymetry. Swoje źródła ma w Górach Kambryjskich leżących w środkowej części Walii. Płynie przez Worcester, Shrewsbury oraz Gloucester. To właśnie na tej rzece wybudowano pierwszy na świecie most z żeliwa. Miało to miejsce w roku 1779. Na rzece Severn obserwuje się niezwykle duże pływy oceaniczne.

Skrwa

Skrwa to jedna z polskich rzek. Stanowi ona jeden z prawobrzeżnych dopływów Wisły. Skrwa ma długość 114 km. Rzeka płynie w granicach Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Jej źródła położone są nieopodal wsi Płociczno (powiat Żuromin). Wzdłuż rzeki został wytyczony szlak turystyczny imienia Bolesława Krzywoustego. Skrwa jest popularnym wśród wędkarzy łowiskiem. Swój bieg Skrwa kończy w Zalewie Włocławskim.

Słupia

Słupia jest jedną z rzek Polski. Przepływa przez środkowe Pomorze. Swój bieg Słupia kończy w Morzu Bałtyckim. Rzeka ma długość 138 km. Źródła Słupi odnaleziono na torfowiskach, które znajdują się Pojezierzu Kaszubskim. Rzeka przepływa przez kilka położonych na Pomorzu jezior. Na początku XX wieku na rzece zbudowano 4 elektrownie wodne. Jezioro Gowidlińskie stanowi początek szlaku kajakowego. Szlak kończy się u ujścia Słupi do Bałtyku.

Suchona

Suchona to rzeka położona na terenie Rosji. Traktowana jest jako górny bieg Dwiny. Swoją nazwę zawdzięcza ludowi, który zamieszkiwał tereny Rosji i Syberii przed zasiedleniem ich przez plemiona ugrofińskie oraz słowiańskie. Jest to jedna z rzek żeglownych i spławnych. Jej główne dopływy to między innymi Wołogda, Pieczenga, Uftiuga. Nad Suchoną położone są między innymi Turowiec, Sokoł oraz Nowator.

Supraśl

Rzeka Supraśl to jeden z prawych dopływów Narwi. Supraśl płynie na długości 102,24 km. Przepływa przez województwo podlaskie. W bagnach, które położone są w kierunku zachodnim od wsi Tylwica Kolonia znajduje się źródło Supraśla. Rzeka przepływa przez Puszczę Knyszyńską. Do Narwi wpływa we wsi Złotoria. Supraśl jest rzeką, która zachowała swój dziewiczy charakter. Dawniej nazywano ją Sprząśla. Rzeka obfituje w lipinie, okonie, pstrągi.

Szkwa

W północno-wschodniej Polsce przepływa niewielka rzeczka Szkwa. Rzeka ta znana jest także pod dwiema innymi nazwami. Mieszkańcy północno-wschodniej Polski nazywają ją także Skwa lub Rozoga. Szkwa jest prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jej długość wynosi niewiele pomad 100 kilometrów. Do Narwi Szkwa wpływa 16 kilometrów powyżej Ostrołęki. Przepływa z Pojezierza Mazurskiego na Nizinę Północnomazowiecką. Płynie więc zarówno przez województwo warmińsko-mazurskie, jak i przez mazowieckie.