Rzeki na literę C

Cisa, Czarna Hańcza, Czeremosz

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Rzeki na literę C - opisy

Cisa

Cisa jest rzeką w środkowej Europie. Jest to jeden z lewobrzeżnych dopływów Dunaju. Cisa płynie przez terytorium aż 5 państw. Jest jednocześnie rzeką ukraińską, rumuńską, słowacką, węgierską i serbską. Jej łączna długość wynosi 966 km. Źródła Cisy znajdują się w Beskidach Połonińskich na terytorium Ukrainy. Rzeka powstała po połączeniu ze sobą dwóch strumieni: Czarnej Cisy i Białej Cisy. Jest najdłuższym dopływem Dunaju.

Czarna Hańcza

Czarna Hańcza jest lewym dopływem Niemna. Rzeka liczy 142 km długości. Przepływa nie tylko przez terytorium Polski, ale także Białorusi. To największa rzeka na Suwalszczyźnie. Jej źródła znajdują się na terenie Pojezierza Wschodniosuwalskiego. W wodach Czarnej Hańczy żyją między innymi pstrągi, chruściki, jętki, wypławki alpejskie. Tereny, przez które przepływa Czarna Hańcza są bardzo cenne pod względem krajobrazowym, etnograficznym i historycznym.

Czeremosz

Czeremosz to rzeka, która płynie na zachodniej Ukrainie. Rzeka powstała przez połączenie Białego Czeremoszu i Czarnego Czeremoszu. Długość rzeki to 80 km. Czeremosz jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Prut. Jej ujście do Prutu znajduje się w miejscowości Niepołkowce. W latach 1919-1939 Czeremosz stanowiła granicę między Polską a Rumunią. Nad rzeką położona jest miejscowość Kuty. Rzekę wykorzystuje się do spławiania drewna.