Rzeki na literę N

Narew, Ner, Netta, Niemen, Nida, Noteć, Nurzec, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Rzeki na literę N - opisy

Narew

Narew to rzeka, która płynie w Polsce północno-wschodniej. Jest jednym z prawobrzeżnych dopływów Wisły. Jej długość to 484 km. Na terytorium Polski znajduje się 448 km, pozostała część przepływa już na Białorusi. Także źródła Narwi znajdują się poza Polską. Do Wisły Narew wpływa w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest rzeką o typowo nizinnym charakterze tworzącą rozległe błota, bagna i torfowiska. Odcinek od Suraż do Rzędzian jest chroniony poprzez utworzenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Ner

Ner to rzeka, która płynie w środkowej Polsce. Rzeka płynie przez dwa województwa: łódzkie i wielkopolskie. Przepływa także przez Wysoczyznę Łaską i Kotlinę Kolska. Jest prawym dopływem rzeki Warty. Ner jest rzeką występującą w granicach Łodzi. W granicach tego miasta występuje w dwóch odcinkach. Oba odcinki mają około 11 km długości. Jest to najdłuższa rzeka, która przepływa przez Łódź. Także w Łodzi znajdują się źródła Neru.

Netta

Rzeka Netta to prawy dopływ Biebrzy. Netta płynie w północno-wschodniej Polsce. Jej długość wynosi 102 km. Dorzecze zajmuje powierzchnię 1336 km². Na odcinku 11 km Netta została skanalizowana. Jest ulubionym łowiskiem wielu wędkarzy. Żyją w niej leszcze, szczupaki, okonie europejskie. To również rzeka, na której spotkać można kajakarzy. Nad rzeką Netta położony jest Augustów, Białobrzegi, Sosnowo i Polkowo.

Niemen

Niemen to rzeka przepływająca przez terytorium trzech państw: Litwy, Rosji oraz Białorusi. Jej długość to dziewięćset trzydzieści siedem kilometrów. Swoje źródła ma w okolicach Mińska. Jej górny bieg charakteryzuje się krętym przebiegiem. W dolnym typowe są liczne zakola oraz progi. Do największych miast położonych nad Niemnem zalicza się Grodno, Sowieck oraz Kowno. Częśc rzeki ma charakter żeglowny.

Nida

Rzeka Nida płynie w południowej Polsce. Jest lewym dopływem Wisły. Wraz z Białą Nidą płynie na długości 151 km. Nida powstała z połączenie dwóch rzek w okolicach miejscowości Żerniki. Nidę utworzyły Biała i Czarna Nida. Nida jest rzeką o typowo nizinnym charakterze. W najszerszym miejscu jej koryto ma szerokość 79 m. Nad Nidą leży między innymi Pińczów, Nowy Korczyn i Wiślica. Środkową i dolną część rzeki obejmuje Dolina Nidy.

Noteć

Noteć jest najdłuższym dopływem Warty. Noteć płynie na długości 391 km. Przepływa przez województwo kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie. Noteć podzielona jest na odcinki. Pierwszy to Noteć Górna (zaczyna się u źródeł rzeki i kończy w Nakle), drugi to Noteć Dolna. Noteć Dolna kończy swój bieg wpływając do Warty. Prawie na całej swojej długości Noteć jest żeglowną rzeką. Na rzece wytyczono szlak kajakowy.

Nurzec

Nurzec jest jedną z rzek we wschodniej Polsce. To jeden z prawych dopływów Bugu. Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Stawiszcze położonej bardzo blisko granicy z Białorusią. Górny odcinek rzeki został uregulowany. Przeprowadzając regulację rzeki przy okazji wyprostowano jej koryto. Na rzece zbudowanych zostało 3 niewielkich elektrowni wodnych. W miejscowościach Boćki i Brańsk znajdują się posterunki wodowskazowe IMiGW.

Nysa Kłodzka

Nysa Kłodzka to lewy dopływ Odry. Rzeka przepływa przez województwo dolnośląskie i opolskie. Źródła Nysy Kłodzkiej znajdują się na zboczach Trójmorskiego Wierchu wchodzącego w skład masywu Śnieżnika. W swym górnym biegu rzeka tworzy liczne wodospady. Z uwagi na to, że bardzo często wylewa, zbudowano na niej 4 zbiorniki retencyjne. Wysokie stany wód Nysy Kłodzkiej w przeszłości powodowały wiele powodzi. Ostatnia miała miejsce w 1997 roku.

Nysa Łużycka

Nysa Łużycka jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Rzeka płynie nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech i Czechach. Stanowi granicę między Polską a Niemcami o długości 197,8 km. Na terenie Czech znajduje się górny odcinek Nysy Kłodzkiej. Na rzece zbudowane zostały 4 elektrownie wodne: Sobolice, Przysieka, Gubin, Zasieki. Powierzchnia zlewni na terytorium Polski wynosi 2196 km², zaś powierzchnia całej zlewni to 4297 km².