Rzeki na literę O

Obra, Odra, Oka, Omulew, Onega, Orzyc, Osa, Osym

Wybierz literę i zobacz odpowiedzi

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z

Rzeki na literę O - opisy

Obra

Obra jest rzeką w zachodniej Polsce. To jeden z lewych dopływów Warty. Obra przepływa przez województwo wielkopolskie i lubuskie. Długość jej koryta wynosi 164 km. System rzeczny Obry jest niezwykle zawiły. Pod miejscowością Bledzew wody Obry zostały spiętrzone. W efekcie tych prac powstał Zalew Bledzewski. Na rzece zbudowana została także elektrownia wodna. Obra jest jedną z ulubionych rzek kajakarzy.

Odra

Odra jest drugą po Wiśle rzeką w Polsce pod względem długości. W zlewisku Morza Bałtyckiego jest jedną z największych rzek. Jej źródła znajdują się w położonych w Czechach Górach Oderskich. Odra uchodzi do Zalewu Szczecińskiego. Jej całkowita długość to 854 km. W granicach Polski koryto Odry ma długość 742 km. W swym górnym biegu ma 3 duże dopływy. Są to położone po czeskiej stronie granicy Opawa i Ostrawica oraz Olza płynąca po obu stronach granicy.

Oka

Oka to rzeka przepływająca przez terytorium Rosji. Jest najdłuższym dopływem Wołgi. Jej długość to tysiąc pięćset kilometrów. Początek bierze na Wyżynie Środkoworosyjskiej. Do Wołgi wpada w Niżnym Nowogrodzie. Tysiąc dwieście kilometrów rzeki ma charakter żeglowny. Sto kilometrów jest skanalizowane. Do najważniejszych miejscowości nad nią położonych zalicza się między innymi Niżny Nowogród, Pawłowo oraz Murom.

Omulew

Omulew to rzeka, która płynie przez województwa mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Omulew jest prawobrzeżnym dopływem Narwi. Rzeka płynie na długości 127,2 km. Przepływa przez 2 równiny: Mazurską i Kurpiowską. Jej źródła znajdują się poniżej jeziora Koniuszyńskiego położonego w lasach Napowidzkich. W początkowym swym biegu Omulew jest strumykiem o nazwie Koniuszanka. Na rzece wytyczono szlak kajakowy.

Onega

Onega to rzeka płynąca przez północne rejony europejskiej części Rosji. Płynie na terenie obwodu archangielskiego. Jej długość to czterysta szesnaście kilometrów. Swoje źródła rzeka ma w jeziorze Łacza. W dolnym biegu przez około dwadzieścia kilometrów ma dwie odnogi. Wpada do Zatoki Oneskiej. Tworzy charakterystyczną deltę. Na niektórych odcinkach rzeka ma charakter spławny i żeglowny. Jej główne dopływy to między innymi Wołoszka, Kodina oraz Kiena.

Orzyc

Orzyc jest jednym z prawych dopływów Narwi. Rzeka ta nazywana jest również Orzyca lub Orzycz. Jej długość wynosi 142,52 km. Rzeka przepływa przez województwo warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Jej źródła znajdują się na bagnach w okolicach miejscowości Mława. Jej ujście do Narwi znajduje się w Kalinowie. Rzeka jest popularnym łowiskiem wędkarskim. Ma typowo nizinny charakter. Górny bieg rzeki został uregulowany.

Osa

Osa to rzeka przepływająca przez województwo kujawsko-pomorskie oraz przez skraj województwa warmińsko-mazurskiego. Długość Osy to 96 km. Osa jest rzeką, która rozdziela pojezierze Brodnickie i Chełmińskie oraz pojezierze Iławskie. Rzeka charakteryzuje się szybkim nurtem. W jej korycie zalegają drzew. Jest rzeką trudną sporadycznie tylko odwiedzana przez doświadczonych kajakarzy. Osa wypływa z jeziora Perkun, uchodzi do Wisły.

Osym

Osym to rzeka przepływająca przez północną Bułgarię. Stanowi prawy dopływ Dunaju. Jej długość wynosi nieco ponad trzysta kilometrów. Rzeka jest efektem połączenia się dwóch potoków: Biały Osym oraz Czarny Osym. Przyjmuje się, że swój początek ma na wysokość ponad tysiąc ośmiuset metrów nad poziomem morza. Przepływa przez Nizinę Naddunajską. Do Dunaju wpada w Czerkowicy. Rzeka ma niewiele dopływów, które są bardzo niewielkie.